Ο Κατάλογος του SAE: Αξιολογήστε δεξιότητες!

null

Literacy

null

Digital Skills

null

Communication and Negotiation

null

Cultural Awareness

null

Entrepreneurship

null

Team Working

null

Problem-Solving

Οι προτάσεις του SAE

Πέντε ολοκληρωμένες προτάσεις διδασκαλίας ή καθοδήγησης με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων για διάφορες δεξιότητες και πεδία αναφοράς

null

ΕΡΓΑΣΙΑ

null

ΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

null

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

null

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

null

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ SAE

Ένα ολοκληρωμένο σετ εργαλείων και μεθόδων της ψηφιακής εκπαίδευσης, το οποίο έχει αντληθεί από ανοικτές εκπαιδευτικές πηγές και ήδη υπάρχουσες καινοτόμες πρακτικές από όλη την Ευρώπη

null

Open Courses

null

Gamify your teaching

null

Matedrase Digital Dictionary

null

I - Digital Stories

null

Good Practice MIT OpenCourseWare

null

Good Practice OpenYale

null

Good Practice Udemy

null

Kahoot

null

Educaplay

null

Ed puzzle

null

The Blended Space

null

Padlet

null

Open Roberta

null

Thinglink

null

Apowersoft

null

Coursera

null

Literature that excites

null

Guidance activities

null

Open we can write better

null

Tutorial Book Creator

null

Storybird

null

Sutori

null

Zzish

null

Biteable

null

UNED

null

Padlet

null

Photo Peach

null

Gis

null

Profu de Geogra (Ro)

null

Manual of mountaineering and sport climbing (Ro)

null

Photo PeachGuide Entrepreneurship Education 2014 (Ro)

null

Academia Play

null

Classcraft

null

GeneraZion

null

Abaenglish

null

Edupills

null

Flipgrid

null

Quizizz

null

Quizlet

null

Symbaloo

Θεωρίες για την Ψηφιακή Εκπαίδευση (Digital Education)

Ένα ολοκληρωμένο σετ εργαλείων και μεθόδων της ψηφιακής εκπαίδευσης, το οποίο έχει αντληθεί από ανοικτές εκπαιδευτικές πηγές και ήδη υπάρχουσες καινοτόμες πρακτικές από όλη την Ευρώπη.

null

Constructivist didactic approach

null

The Learning by Design & Multiliteracies

null

Cognitive Constructivism and Social Constructivism

null

Online courses ‘authentic’ assessment

null

PSYCHOMETRIC Theory

null

Bildung Theory

null

Multiple Distance Learning techniques

null

Triad Assessment in Blended Learning

null

Distance Education

null

Propero online assessment

null

Blended Learning

null

Methodological Issues in the Assessment of Technology for Adaptive Aging

null

ICT and didactic and training planning