Η ηλεκτρονική εργαλειοθήκη αξιολόγησης E-Assessment Toolkit παρέχει εργαλεία αξιολόγησης και αυτο-αξιολόγησης ικανά να μετρήσουν τις δεξιότητες που διαθέτουν οι ενήλικες (γλωσσικές, μαθηματικές, ψηφιακές και εγκάρσιες δεξιότητες) και τυχόν αλλαγές που μπορεί να έχουν συμβεί μετά την εφαρμογή των μαθησιακών διαδρομών.

Συγκεκριμένα, η εργαλειοθήκη αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη:

1. Smarty: Smart Education Simulator (Smarty) χρήσιμο εργαλείο για την ανίχνευση των μαθησιακών επιπέδων των εγκάρσιων δεξιοτήτων.
2. Το Matrix του SAE: Διαδρομή εργασίας, πληροφορίες που συλλέχθηκαν και τρόπος οργάνωσης, μεθοδολογία
3. Grader Register: Οδηγός για εκπαιδευτικούς τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης για το πώς και πού βρίσκουν τις απαντήσεις των χρηστών και τα αποτελέσματα που συλλέγονται
4. Ο κατάλογος του SAE: Δημιουργία αιτιολογημένου καταλόγου για την αξιολόγηση των 12 ικανοτήτων που σχετίζονται με: τη διαδικασία μάθησης, τις στάσεις απέναντι στην αλλαγή, την ενίσχυση δεξιοτήτων και τη γενικότερη εξέλιξη

null

Smarty

null

ΤΟ MATRIX ΤΟΥ SAE

null

GRADER REGISTER

null

Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ SAE