Το Aretés είναι δομημένο ως ένα ιδιωτικό κέντρο έρευνας και σχεδιασμού στην Ιταλία. Από το 1999, έχει ειδικευτεί στον τομέα της έρευνας, του σχεδιασμού και της επικοινωνίας, προτείνοντας συμμετοχικές μεθόδους και λύσεις που χαρακτηρίζονται από τη λογική της καινοτομίας. Το Aretès είναι ένα δίκτυο επαγγελματιών αφιερωμένο στο σχεδιασμό και την εφαρμογή καινοτόμων λύσεων απέναντι στα προβλήματα δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών που εμπλέκονται στην κοινωνία και στην κοινωνική υγεία, στην απασχόληση και στην τοπική ανάπτυξη. Τα νέα σύνορα της Aretés είναι εκείνα της κοινωνικής καινοτομίας, της συγκέντρωσης χρημάτων και του κοινωνικού ιστού, τα οποία συντίθενται στα νέα ευρωπαϊκά έργα που παρουσίασε η Aretès στην Ευρώπη και αφορούν την αποτελεσματική και αποδοτική χρήση των νέων τεχνολογιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς.

Πρόκειται για μία Ισπανική ΜΚΟ, πρωτοπόρο από το 2001 στην κοινωνική χρήση της τεχνολογίας για τη δημιουργία κοινωνικής καινοτομίας και ψηφιακής ενδυνάμωσης μέσω της συμμετοχής των πολιτών και του τεχνολογικού εθελοντισμού (technological volunteering). Το Fundación Cibervoluntarios βασίζεται σε ένα δίκτυο με συμμετέχοντες από όλη την Ισπανία -1.500 διαδικτυακοί εθελοντές και περίπου 500 οργανώσεις διαφορετικών συλλογών που κινδυνεύουν από κοινωνικό ή ψηφιακό αποκλεισμό. Με αυτό το ευρύ δίκτυο είμαστε ειδικοί στη διεξαγωγή ερευνών, πιλοτικών εφαρμογών και ομάδων εστίασης σε διαφορετικούς τομείς, με τη συνεχή συμμετοχή των ΤΠΕ ως μέσου επίτευξης των στόχων μας.

Το ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ είναι ένα Εκπαιδευτικό Κέντρο Δια Βίου Μάθησης που δραστηριοποιείται ως πάροχος εκπαίδευσης ενηλίκων και έρευνας κοινωνικών πρωτοβουλιών στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Αχαΐας. Το όραμά μας είναι να προσφέρουμε εκπαιδευτικές ευκαιρίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ομάδων στόχων μας, οι οποίες αντιμετωπίζουν διάφορα εμπόδια κατά τη μαθησιακή διαδικασία λόγω πολιτιστικών, κοινωνικών, οικονομικών ελλειμμάτων και πρόσθετων συστημικών προκαταλήψεων. Πιστεύουμε ότι ο ρόλος των εκπαιδευτικών και του προσωπικού είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, για να συμβάλλουμε στην κοινωνική αλλαγή και να θέσουμε τις βάσεις για αμοιβαία συνεργασία και Εκπαίδευση για Όλους.

Η διαπολιτισμική επικοινωνία και ευαισθητοποίηση αποτελούν το επίκεντρο των εκπαιδευτικών μας παρεμβάσεων, φέρνοντας σε επαφή ομάδες και άτομα από το περιβάλλον της ευρύτερης κοινότητας. Το ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ εφαρμόζει εκπαιδευτικούς κύκλους μαθημάτων σε συνεργασία με άλλα τοπικά εκπαιδευτικά κέντρα (ΚΥΚΛΗΣΙΣ και LPfA) με τα οποία διατηρεί μία -ζωτικής σημασίας- σχέση αλληλεξάρτησης υπέρ της ποικιλομορφίας του μαθησιακού σχεδιασμού και των ατομικών διαδρομών για συμμετοχή. Το κέντρο εφαρμόζει επίσης στρατηγικές αναστοχασμού, προκειμένου να συμμορφώσει τις υπηρεσίες και τις ευκαιρίες του με τις ανάγκες και τις προκλήσεις που προκύπτουν, συνδέοντας έτσι την τοπική με την παγκόσμια πραγματικότητα. Σε όλες αυτές τις συνεργασίες προσπαθούμε να εμπλέκουμε τους εκπαιδευόμενούς μας στην κριτική συμμετοχή και τη λογική της δια βίου μάθησης κι εκπαίδευσης. Πάντα, νέα πλαίσια, νέα περιβάλλοντα και ιδέες έρχονται για να τους ενθαρρύνουν να συνεχίσουν να είναι μαζί μας σε αυτήν τη συναρπαστική μαθησιακή διαδρομή – Η πραγματοποίηση της νέας ευρωπαϊκής ατζέντας (New European Agenda), των ψηφιακών δεξιοτήτων (DigitSkills) και της επικαιροποίησης των προσόντων/δεξιοτήτων (Upskilling Pathways) αποτελούν πραγματικότητα σε όλες τις περιοχές.

Το EOI Do Mundo Lume είναι ένα δημόσιο σχολείο γλωσσών που βρίσκεται στο Ayamonte, ένα γραφικό χωριό στην ακτή της Huelva (Ισπανία) κοντά στη διάσημη πορτογαλική περιοχή του Algarve. Ο τουρισμός είναι μία από τις κύριες βιομηχανίες στην περιοχή μας, καθώς το Ayamonte είναι ένας ολοένα και πιο δημοφιλής προορισμός διακοπών για τους ντόπιους αλλά και τους ευρωπαίους τουρίστες. Στο σχολείο μας, προσπαθούμε να προσφέρουμε ποιοτική γλωσσική κατάρτιση στα Αγγλικά, Γερμανικά, Πορτογαλικά και Γαλλικά τόσο για γενικούς όσο και για συγκεκριμένους σκοπούς, ώστε να αυξήσουμε τις πιθανότητες απασχόλησης των μαθητών μας. Στόχος μας είναι η παροχή συνεχιζόμενων μαθησιακών ευκαιριών για όσους επιθυμούν να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας, καθώς υπάρχει μια αυξανόμενη ζήτηση για εξειδικευμένους επαγγελματίες με καλές δεξιότητες επικοινωνίας που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες και τις προσδοκίες ξένων πελατών.

Το Studio ERRESSE είναι μια συνεταιριστική εταιρεία που λειτουργεί από το 1999 στη Νάπολη της Ιταλίας. Προσφέρουμε υπηρεσίες συμβουλευτικής, ειδικού σχηματισμού και έρευνας σε μεμονωμένους χρήστες, μη κερδοσκοπικές οντότητες, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς που συμμετέχουν στη διαχείριση κοινωνικών, εκπαιδευτικών και κοινωνικοπολιτισμικών υπηρεσιών.

Χρησιμοποιούμε μια προσέγγιση που συνδυάζει τις οικονομικές, νομικές, κοινωνιολογικές και διαχειριστικές ικανότητες του προσωπικού μας και εστιάζει σε ανθρώπους, ομάδες, σχέσεις και τοπικά πλαίσια ως αντικείμενα της εργασίας μας.

Συνεργαζόμαστε με οργανισμούς “τρίτου τομέα” (third sector) για τον επανασχεδιασμό των υπαρχουσών υπηρεσιών και τον σχεδιασμό της παροχής νέων υπηρεσιών που θα μπορούσαν να ανταποκριθούν καλύτερα στις αναδυόμενες ανάγκες της κοινωνίας, τόσο από άποψη ανθρώπινου δυναμικού όσο και από το τοπικό πλαίσιο.

Πιστεύουμε ότι το τρέχον σύστημα έχει υποτιμήσει τις δραστηριότητες παρακολούθησης και αξιολόγησης, οι οποίες δε θεωρούνται θεμελιώδεις φάσεις για την αύξηση της ποιότητας των υπηρεσιών, και για αυτόν τον λόγο κάνει κατακερματισμένη και περιστασιακή χρήση αυτών στη διαχείριση των διαδικασιών της εργασίας.

Προσφέρουμε συμβουλές στη διαχείριση των διαδικασιών Παρακολούθησης και Αξιολόγησης (Monitoring and Evaluation) σε έργα και υπηρεσίες. Ανάλογα με τις ανάγκες των ωφελούμενων, η δραστηριότητά μας επικεντρώνεται στη δημιουργία υπηρεσιών παρακολούθησης και αξιολόγησης, στη δημιουργία νέων ειδικών μέσων παρακολούθησης και αξιολόγησης και στην ενεργητική και λειτουργική διαχείριση των δραστηριοτήτων παρακολούθησης και αξιολόγησης κατά την υλοποίηση των έργων.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών (University of Patras) ιδρύθηκε το 1964 και κατατάσσεται στην τρίτη θέση ανάμεσα στα υπόλοιπα ελληνικά πανεπιστήμια από άποψη φοιτητικού δυναμικού, διδακτικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού, αριθμού τμημάτων και απονεμομένων τίτλων σπουδών. Αποτελείται από 35 Τμήματα, τα οποία προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών βασισμένων στην έρευνα, και λειτουργούν 180 Εργαστήρια και 17 Κλινικές πλήρως εξοπλισμένες. Το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει περισσότερους από 30.000 ενεργούς προπτυχιακούς φοιτητές και περίπου 4.000 μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές. Ακόμη απαριθμεί 693 Καθηγητές, 232 μέλη Επιστημονικού προσωπικού και 438 μέλη Διοικητικού προσωπικού. Μετά την πρόσφατη ενσωμάτωση του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ινστιτούτου (Πανεπιστήμιο) Δυτικής Ελλάδας (TEIWEST), αποτελείται από δύο πανεπιστημιουπόλεις, μία στην Πάτρα και μία στο Αγρίνιο. Εκτός από τη διακεκριμένη πορεία του στην εκπαίδευση, το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει εξαιρετική δράση στους τομείς της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει καταξιωθεί στη διεθνή κοινότητα για την πρωτοποριακή έρευνα που διεξάγει τόσο σε τομείς των θετικών επιστημών όπως είναι το Περιβάλλον, η Υγεία, η Βιοτεχνολογία, η Μηχανική, η Ηλεκτρονική, η Γεωπονία, η Πληροφορική και οι Βασικές Επιστήμες, όσο και σε τομείς των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών όπως είναι η Διαλεκτολογία, η Φιλοσοφία, οι Παιδαγωγικές Επιστήμες και οι Γεωπονικές Επιστήμες. Ένας αριθμός τμημάτων, εργαστηρίων και κλινικών έχουν αναγνωριστεί από διεθνείς επιτροπές ως Κέντρα Αριστείας. Το Πανεπιστήμιο Πατρών ψημίζεται για την ποιότητα και την καινοτόμο έρευνά του και παρουσιάζει μια αποτελεσματική συμμετοχή σε πληθώρα ερευνητικών έργων, επιστημονικών οργανισμών και ερευνητικών ομάδων.

Η Ένωση Εκπαίδευσης και Βιώσιμης Ανάπτυξης (AESD) είναι ένα εκπαιδευτικό κέντρο του οποίου στόχος είναι η προώθηση της δια βίου μάθησης στην κοινωνία προκειμένου να διευκολυνθεί η ανάπτυξη της ενεργού συμμετοχής του πολίτη, η αύξηση της κοινωνικής συνοχής και τα υψηλότερα επίπεδα απασχόλησης για όλες τις ηλικιακές ομάδες. Οι δραστηριότητες της Ένωσης είναι:

>Η εφαρμογή σειράς μαθημάτων τυπικής και άτυπης (διά βίου) εκπαίδευσης
>Η οικοδόμηση ενός οργανωμένου συστήματος διαβούλευσης σε όλη την περιοχή
>Η διαχείριση και η παροχή πληροφοριών και κατάρτισης

Μία από τις βασικές δραστηριότητες του συλλόγου είναι η συνεχής ανάλυση των αναγκών της περιοχής και η δημιουργία ενός τοπικού δικτύου για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Ακολουθείται αυτή η στρατηγική για να εξασφαλιστεί ότι η παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης μπορεί να είναι εύκολα προσβάσιμη ακόμη και από τις πιο μειονεκτούσες περιοχές. Η Ένωση επαινεί το γενικό εκπαιδευτικό δίκτυο προσφέροντας πιο ευέλικτα, ατομικά προσαρμοσμένα και επικεντρωμένα στην αγορά μαθήματα για τη δια βίου μάθηση κι εκπαίδευση των ενηλίκων. Ένας από τους στόχους της Ένωσης είναι να παρέχει στους περιθωριοποιημένους νεαρούς ενήλικες πρόσβαση στη δια βίου μάθησηκι εκπαίδευση και να τους παρέχει επαγγελματική εμπειρία προκειμένου να τους βοηθήσει να αποκτήσουν μόνιμη, μακροχρόνια απασχόληση. Η πόλη του Calarasi, όπου εδρεύει το AESD, αποτελεί μία από τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της Ρουμανίας.

Το Cpia είναι ένα αυτόνομο ίδρυμα του MIUR (Υπουργείο Παιδείας, Πανεπιστημίων και Έρευνας), χωρισμένο σε δίκτυα, το οποίο πραγματοποιεί καταρτίσεις για ενήλικες και νέους που δεν κατέχουν το τελικό εκπαιδευτικό πιστοποιητικό (απολυτήριο) του πρώτου κύκλου εκπαίδευσης ή που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση.Το CPIA είναι οργανωμένο βάσει μιας συγκεκριμένης οργανωτικής και διδακτικής δομής, έχει το δικό του προσωπικό και συλλογικούς φορείς όπως τα άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Η Cpia Napoli city 1 προσφέρει εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε 7 Δήμους του Δημοτικού Συμβουλίου, στα ιδρύματα πρόληψης και σωφρονισμού του Secondigliano και στο Σοφρωνιστικό Ίδρυμα Ανηλίκων (Juvenile Criminal Institute) της Nisida. Πραγματοποιεί δραστηριότητες που στοχεύουν στην ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων για κοινωνική ένταξη και ενεργό συμμετοχή στα κοινά και δραστηριότητες κατάρτισης εκπαιδευτικών σε θέματα που σχετίζονται με τον ψηφιακό κόσμο και τον επαγγελματικό προσανατολισμό.