Το Smarty Interpretative Matrix (ή Smarty Matrix) σας επιτρέπει να διαβάσετε και να ερμηνεύσετε σε βάθος τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των δεξιοτήτων που πραγματοποιήθηκαν με την εφαρμογή Smarty.
Το Smarty Matrix σάς επιτρέπει να απαντήσετε σε αυτές τις ερωτήσεις:

  • Ποιες είναι οι δεξιότητες οι οποίες χαρακτηρίζουν περισσότερο το άτομο; Ποιες είναι αυτές που πρέπει να εξελίξετε;
  • Ποιο είναι το επίπεδο της κάθε ικανότητας από αυτές που χαρακτηρίζουν καλύτερα το άτομο; Ποια είναι αυτά που πρέπει να εξελίξετε;
  • Ποια διάσταση αναπαράστασης εκφράζει περισσότερο το άτομο; Τι πρέπει να βελτιωθεί;

Μπορείτε να επισκεφθείτε τα υπόλοιπα εργαλεία αξιολόγησης του SAE οποιαδήποτε στιγμή, κάνοντας κλικ στα παρακάτω:

null

Smarty

null

GRADER REGISTER

null

Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ SAE