Σε αυτήν την ενότητα θα βρείτε ψηφιακό διδακτικό υλικό και εργαλεία, κυρίως ανοικτές εκπαιδευτικές πηγές, εγχειρίδια και δωρεάν λογισμικό ανοιχτού κώδικα και έτσι θα προωθήσετε την αποτελεσματική χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών. Τι μπορείτε να μάθετε εδώ;

  • Θα βρείτε προτάσεις σχετικά με τον τρόπο χρήσης των ψηφιακών εργαλείων για την ενίσχυση των βασικών ικανοτήτων-κλειδιά, όπως προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως όσον αφορά την αποτελεσματική διδασκαλία δεξιοτήτων για τους τομείς της εργασίας, της λογικής σκέψης, της επικοινωνίας και του δημοκρατικού πολιτισμού.
  • Θα βρείτε τρόπους για να παρακινήσετε τους ενήλικες εκπαιδευόμενους.
  • Θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για τις παιδαγωγικές θεωρίες στην ψηφιακή εκπαίδευση

Στο πρόγραμμα SAE εντοπίσαμε τέσσερις (4) βασικούς τομείς απόκτησης βασικών και εγκάρσιων δεξιοτήτων, οι οποίοι θα έπρεπε να εντάσσονται στις εκπαιδευτικές παροχές των εκπαιδευτικών κέντρων προς τους εκπαιδευτές. Στους τέσσερις τομείς συμπεριλάβαμε μία πέμπτη πρόταση σχετικά με τον τρόπο χρήσης ψηφιακών εργαλείων για την ταυτόχρονη διαχείριση πολλαπλών ικανοτήτων. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τις πέντε διαθέσιμες προτάσεις μας για την ενασχόληση με τους προαναφερθέντες τομείς μέσω εκπαιδευτικών βίντεο και προτείνοντας παράλληλα διαθέσιμες ανοικτές εκπαιδευτικές πηγές για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προκλήσεων και αναγκών που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

null

Οι προτάσεις του SAE

null

Θεωρίες της Ψηφιακής Εκπαίδευσης

null

Το Υλικό του SAE