Ο Κατάλογος του SAE: Αξιολογήστε δεξιότητες!

null

Literacy

null

Digital Skills

null

Communication and Negotiation

null

Cultural Awareness

null

Entrepreneurship

null

Team Working

null

Problem-Solving

Μπορείτε να επισκεφθείτε τα υπόλοιπα εργαλεία αξιολόγησης του SAE οποιαδήποτε στιγμή, κάνοντας κλικ στα παρακάτω:

null

Smarty

null

TΟ MATRIX ΤΟΥ SAE

null

GRADER REGISTER