Proiectul SMART Adult Education își propune să răspundă la unele dintre prioritățile programului Erasmus + în educația adulților. O cheie esențială pentru a încuraja incluziunea socială și profesională a adulților cu calificare scăzută este întărirea și actualizarea constantă a abilităților profesionale ale educatorilor, o cerință esențială pentru facilitarea transmiterii abilităților alfabetice, matematice, digitale și transversale ale adulților înșiși. Abilitățile profesionale necesită instrumente și metodologii eterogene și inovatoare care variază de la posibilitatea dezvoltării unor strategii de învățare personalizate, până la posibilitatea de a ajuta adulții să evalueze abilitățile dobândite în timpul vieții lor, identificând orice nevoi de instruire în raport cu obiectivele vieții, co-planificare cu adulții posibile strategii pentru a dobândi și / sau a dezvolta abilități și cunoștințe suplimentare și a se reproiecta singuri.

SAE SCOPURILE PRINCIPALE

Proiectul își propune să ofere educatorilor instrumente digitale, resurse de predare open source, metodologii inovatoare de învățare și un set de instrumente de evaluare digitală care să le faciliteze sarcina în implicarea țintei adulților cu cel mai mare risc de excludere socială. Proiectul a dezvoltat trei rezultate intelectuale originale: WEB S.A.E. App, Ghidul de utilizare a aplicației WEB S.A.E și E-Assessment Toolkit S.A.E. (care conține instrumente de evaluare și autoevaluare). WEB S.A.E. Aplicația va fi accesibilă de pe toate dispozitivele digitale personale și în special de pe smartphone. Aceste instrumente digitale permit educatorilor:

  • să consolideze eficiența instruirii lor,
  • să creeze propuneri de antrenament atractive și creative
  • să facă schimb de cunoștințe și know-how cu alți educatori la nivel național și european
  • să evalueze abilitățile de bază și soft ale adulților cu abilități scăzute sau slab calificate, ajutându-i să își planifice căi de viață care să le îmbunătățească nivelurile de incluziune socială și profesională.

REZULTATELE SAE

Platformă cross media, Liniile directoare privind utilizarea platformei și exemple de materiale și instrumente produse

Set de instrumente de învățare

Set de instrumente de evaluare: instrumente de evaluare și autoevaluare pentru a măsura abilitățile deținute de adulți (lingvistică, matematică, digitală și transversală) și orice schimbări care au avut loc în urma realizării căilor de învățare vizate.

IMPACTUL AȘTEPTAT AL PROIECTULUI

  • Îmbunătățirea competențelor, în raport cu profilurile lor profesionale.
  • O mai bună înțelegere a interconectărilor dintre educația formală și non-formală, formarea profesională și alte forme de învățare.
  • Îmbunătățirea oportunităților de dezvoltare profesională.
  • Îmbunătățirea motivației și satisfacției în munca de zi cu zi și în rețea la nivel european.